Adnoddau beibl.net

Mae adnoddau Beiblaidd beibl.net yn cynnwys pob math o adnoddau y gellid eu defnyddio gan Ysgolion Sul ac eglwysi, gan gynnwys sgriptiau gwasanaethau, astudiaethau Beiblaidd, taflenni cwisi, darlleniadau dramatig, sgetsys, cyflwyniadau PowerPoint, myfyrdodau, ffilmiau Beiblaidd a mwy!

Mae Cyngor Ysgolion Sul yn ddiolchgar am y cyfle i gydweithio gyda’r tîm a fu wrthi yn paratoi yr adnoddau, er mwyn cyrraedd eglwysi ac Ysgolion Sul Cymru. Mae adran arall ar y wefan sy’n cynnwys llawer iawn o adnoddau a baratowyd ar gyfer ysgolion – a’r rhain hefyd yn hynod ddefnyddiol mewn cyd-destun eglwysig.

Cliciwch ar y botwm isod: