Caneuon Cristnogol i Blant

Cyfri cyfri cyfri – Cliciwch i lawrlwytho

I Ti dwin ildio – Cliciwch i lawrlwytho

Mae wedi atgyfodi Mae’n fyw – Cliciwch i lawrlwytho

Dolig ddaeth – Cliciwch i lawrlwytho

Haleliwia cân yr angylion – Cliciwch i lawrlwytho

Aeth ffermwr i hau – Cliciwch i lawrlwytho

Mae’r ARGLWYDD yn cadw ei air – Cliciwch i lawrlwytho

Ti di Duw – Cliciwch i lawrlwytho

Trafferth yn y Deml (Ioan 213-17) – Cliciwch i lawrlwytho

Digyfnewid – Cliciwch i lawrlwytho

Fy nghalon – Cliciwch i lawrlwytho

Cân Mair – Cliciwch i lawrlwytho

Canu mawl i Dduw – Cliciwch i lawrlwytho

Canu mawl i Dduw – Cliciwch i lawrlwytho

Cân y deg gorchymyn – Cliciwch i lawrlwytho

Beth bynnag mae On ofyn – Cliciwch i lawrlwytho

Sacheus (dyn bach, bach) – Cliciwch i lawrlwytho

Mae Iesu’n caru plant – Cliciwch i lawrlwytho

Mae gen i ddwylo – Cliciwch i lawrlwytho

Fy Mrenin i – Cliciwch i lawrlwytho

Dewch ir parti – Cliciwch i lawrlwytho

Plant bach Duw – Cliciwch i lawrlwytho

Bŵgi Bethlehem – Cliciwch i lawrlwytho

Mae’n ein croesawu ni bob un – Cliciwch i lawrlwytho

Dim byd sy’n amhosibl – Cliciwch i lawrlwytho

Peidiwch â chasglu – Cliciwch i lawrlwytho

Dau fag llawn – Cliciwch i lawrlwytho

Hosanna – Cliciwch i lawrlwytho

Ac aeth i fyny – Cliciwch i lawrlwytho

Deg darn o arian – Cliciwch i lawrlwytho

Iesu dyn nin canu dy glod – Cliciwch i lawrlwytho

Cam wrth gam – Cliciwch i lawrlwytho

Mae gennym ni stori – Cliciwch i lawrlwytho

Y rhodd fwyaf – Cliciwch i lawrlwytho

Wrth y môr – Cliciwch i lawrlwytho

Boed i Dduw dy fendithio – Cliciwch i lawrlwytho

Rhifau’r atgyfodiad – Cliciwch i lawrlwytho

Samba’r Nadolig – Cliciwch i lawrlwytho

Mi wna i glapio – Cliciwch i lawrlwytho

Dduw fy Nhad dwi efo ti – Cliciwch i lawrlwytho

Ioan 3:16 – Cliciwch i lawrlwytho

Oherwydd Calfarî – Cliciwch i lawrlwytho

Hei Distewch – Cliciwch i lawrlwytho

Paid â throi’n ôl – Cliciwch i lawrlwytho

Presenoldeb – Cliciwch i lawrlwytho

Paid â phwyntio bys – Cliciwch i lawrlwytho

Mi gamaf ymlaen – Cliciwch i lawrlwytho

Gogoniant – Cliciwch i lawrlwytho

Paid â gadael i mi syrthio – Cliciwch i lawrlwytho

Ni fydd unrhyw beth run fath – Cliciwch i lawrlwytho

Cnocio ar y drws – Cliciwch i lawrlwytho

Y ffordd i Emaus – Cliciwch i lawrlwytho

Cân y swper olaf – Cliciwch i lawrlwytho

Dwi wedi penderfynu – Cliciwch i lawrlwytho

O dawel ddinas – Cliciwch i lawrlwytho

Daeth Dolig unwaith eto – Cliciwch i lawrlwytho

Mae Duw yn nerthol – Cliciwch i lawrlwytho

Diolch, diolch – Cliciwch i lawrlwytho

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd – Cliciwch i lawrlwytho

Ysbryd Glân, tyrd, llenwa fi – Cliciwch i lawrlwytho

Mae Iesu’n dweud – Cliciwch i lawrlwytho

Tawel nos – Cliciwch i lawrlwytho