Defosiwn y Nadolig

Ugain myfyrdod newydd ar gyfer yr Adfent a'r Nadolig gan Jim Clarke
Carolau Nadoligaidd
Dogfen PDF sy’n cynnwys geiriau i dros 100 o garolau gan gynnwys caneuon Plygain:
Cant o Garolau
Dros hanner cant o garolau ar ffurf PowerPoint ar wefan gobaith.cymru
Adnoddau beibl.net
Ar ein gwefan beibl.net mae tua 30 o wasanaethau ar gyfer plant ac ieuenctid yn ogystal a nifer o sgetsys a dramau Nadoligaidd.
Gwasanaethau, sgetsys a dramau
Ffilm Geni Iesu: Stori’r Bugeiliaid
Ffilm Geni Iesu: Y Gwŷr Doeth
Ffilm Y Geni, y bugeiliaid a’r gwŷr doeth
Ffilm Y Nadolig: Geni Iesu
Ffilm a llyfr ‘Caru Ti’ - Duw

Yn newydd ar gyfer Nadolig 2019 mae ffilm a llyfr ‘Caru Ti’ – Duw sy’n addas i blant oed cynradd. Bydd y ffilm ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan www.biblesociety.org.uk ac mae modd archebu’r llyfrau yn uniongyrchol gan CYS.


Apêl ac Adnoddau Nadolig Cymorth Cristnogol

Mae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol 2019 yn canolbwyntio ar gefnogi mamau i ddefnyddio’r doniau a gawsant gan Dduw i ddianc rhag tlodi gan adleisio hanes Mair Mam Iesu. Cawn hanes Ranjita sy’n dangos ei nerth a’i phenderfyniad i adeiladu bywyd newydd iddi hi a’i phlant. Ar wefan cymorth Cristnogol mae gwasanaeth cyflawn, stori pob oed a deunydd ar gyfer plant a ieuenctid.
Adnoddau Apêl Cymorth Cristnogol 2019
Gweddi Adfent Yr Ystafell Fyw
Gweddi Adfent Yr Ystafell Fyw