Deunydd ar gyfer defosiwn personol dyddiol

Blwyddyn Gyda Iesu
Casgliad o 365 o fyfyrdodau, yn addas ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Meirion Morris.

Ioan
Ioan

Ioan 1.12 – Ffydd yw…

Ioan 1.13 – Mwy o ddychmygion

Ioan 1.14 – Unig ymgnawdolid o Dduw

Ioan 3.3 – Sut alla’ i ddod i mewn

Ioan 3.13 – Fedrwch chi feddwl

Ioan 4.24 – Gwir addoliad

Ioan 5. 17 – Meidroldeb ac anfeidroldeb

Ioan 5.19 – Darganfod beth mae Duw yn ei wneud

Ioan 5.19 – Gwneud yr hyn mae’r Tad yn ei wneud

Ioan 5.24 – Cynhesrwydd rhyfeddol

Ioan 5.40 – Mor drist

Ioan 7.37 – Yr afiechyd cyffredin

Ioan 8.8 – Pam na fu Iesu’n awdur llyfr

Ioan 8.12 – Goleuni mewn tywyllwch

Ioan 8.46 – Iesu – perffaith ymhob dim

Ioan 8.58 – Atgofion

Ioan 10.9 – Argraff yn unig o ddyfnder

Ioan 10.9 – Gwaith Duw yn achub

Ioan 12.25 – Agwedd un sy’n alltud

Ioan 12.27-28 – Meithrin penderfyniad

Ioan 12.32 – Y patrwm Beiblaidd

Ioan 13.5 – Angen maddeuant yn ddyddiol

Ioan 13.5 – Cyfrinach gwyleidd-dra

Ioan 13.17 – Golchi’r traed

Ioan 13.34 – Y gorchymyn newydd

Ioan 14.2 – Mae gennym ei air

Ioan 14.3 – Mae un peth yn sicr

Ioan 14.6 – Gwadu ein ffydd

Ioan 14.9 – Newyddion da

Ioan 14.16 – Ein Heiriolwr nefol

Ioan 14.19 – ‘Oherwydd ei fod yn fyw’

Ioan 14.19 – Nid atgof ond sylweddoliad

Ioan 14.26 – Yno bob amser

Ioan 14.27 – Darllen ei ewyllys

Ioan 14.30 – Tair ton enfawr

Ioan 15.10 – Yn gartrefol yn ei gariad

Ioan 15.11 – Fy llawenydd i – eich llawenydd chi

Ioan 15.12 – ‘Hysbys y dengys dyn…’

Ioan 15.12 – Cariad – gorchymyn

Ioan 15.20 – Dal yn dynn

Ioan 15.26 – Yr uwch bartner

Ioan 16.8 – Cwnsler dros yr erlyniaeth

Ioan 16.13 – Eglwys sy’n gwrando

Ioan 16.13 – Tynnu sylw

Ioan 16.22 – Lladron llawenydd

Ioan 16.33 – Bywyd yn annheg

Ioan 16.33 – Cael fy anwybyddu, neu cael fy nerthu

Ioan 16.33 – Ei dangnefedd ef, fy nhangnefedd i

Ioan 17.1 – Y nefoedd – dal yn agored

Ioan 17.3 – Vita! Vita! Vita!

Ioan 17.17 – Y gwirionedd sy’n wirionedd

Ioan 20.19 – Anadla arnaf…

Ioan 20.27 – Nawddsant