Ffilmiau Y Gwir Ffordd (True Way Kids)

Y Bregeth ar y mynydd – Cliciwch i lawrlwytho

Y Samariad Caredig – Cliciwch i lawrlwytho

Mae Iesun cael ei eni – Cliciwch i lawrlwytho

Iesu ‘n Cael ei Demtio – Cliciwch i lawrlwytho

Maer angel yn ymddangos i Mair – Cliciwch i lawrlwytho

Iesun Tawelur Storm – Cliciwch i lawrlwytho

Mair a Martha – Cliciwch i lawrlwytho

Sacheus – Cliciwch i lawrlwytho

Dameg y Gwas Anfaddegar – Cliciwch i lawrlwytho

Dameg y Wledd Fawr – Cliciwch i lawrlwytho

Dameg yr Hedyn Mwstard – Cliciwch i lawrlwytho

Colli pethau – Cliciwch i lawrlwytho

Gwyrth gyntaf Iesu – Cliciwch i lawrlwytho

Y Wraig o Samaria – Cliciwch i lawrlwytho

Paradwyr Talentau – Cliciwch i lawrlwytho

Yr adeiladwyr Doeth a Ffôl – Cliciwch i lawrlwytho

Y bachgen Iesu yn ymweld âr Deml – Cliciwch i lawrlwytho

Duw yn cadw Ei addewidion – Cliciwch i lawrlwytho

Y Weddw oedd yn gwrthod rhoi’r gorau iddi – Cliciwch i lawrlwytho

Bedyddio Iesu – Cliciwch i lawrlwytho

Iesun Iacháu Ac Yn Maddau – Cliciwch i lawrlwytho

Ioan Fedyddiwr – Cliciwch i lawrlwytho

Y Cwymp (Genesis 3) – Cliciwch i lawrlwytho

Y Mab Coll – Cliciwch i lawrlwytho

Simeon ac Anna – Iesun cael ei gyflwyno yn y deml – Cliciwch i lawrlwytho

Disgyblion Iesu – Cliciwch i lawrlwytho

Iesu a Nicodemus – Cliciwch i lawrlwytho

Dameg yr Heuwr – Cliciwch i lawrlwytho

Mathew – Cliciwch i lawrlwytho