Lliwiwch trwy Fywyd Iesu: 32 Gwers Feiblaidd i Blant gan Max7

32 o wersi Beibl i blant 4-12 oed am Fywyd Iesu. Mae’r gwersi hyn yn cyflwyno plant i’r prif ddigwyddiadau ym mywyd Iesu, o’i eni hyd ei esgyniad i’r nefoedd. Mae trefn y wers yn hyblyg, er yr argymhellir cychwyn y gyfres hon ym mis Rhagfyr, gan baratoi ar gyfer genedigaeth Iesu, a dysgu’r gwersi Croeshoeliad, Atgyfodiad, Dyrchafael ar y diwrnodau calendr cyfatebol. Mae pob gwers yn cynnwys tudalen liwio gyda adnod allweddol a thudalen weithgareddau. Mae’r rhain yn wersi gwych i’r rhai nad ydyn nhw’n ddarllenwyr cryf eto. Mae adnoddau athrawon yn cynnwys cynllun gwers a gweithgareddau a awgrymir ar gyfer pob gwers.

Maent hefyd ar gael o wefan Max7: https://www.max7.org/en/search?category=19

Cyfieithiwyd yr adnodd hwn i’r Gymraeg gan Delyth Murphy a Helen Oswy Roberts.

01. Addewid Duw – max7

02. NEWYDDION DA – max7

03. Joseff a’r Angel – max7

04. Geni Iesu – max7

05. Cyflawni Proffwydoliaethau – max7

06. IESU YN Y DEML – max7

07. Bedyddio’r Iesu – max7

08. TEMTIAD IESU – max7

09. Y Disgyblion Cyntaf – max7

10. GWYRTH GYNTAF IESU – max7

11. Iesu’n Dysgu’r Bobl (1) – max7

12. IESU’N DYSGU’R BOBL [2] – max7

13. Iesu’n bwydo’r 5000 – max7

14. IESU’N IACHAU DYN WEDI’I BARLYSU – max7

16. IESU’N IACHAU DYN YNG NGAFAEL CYTHRAUL – max7

18. Y SAMARIAD CAREDIG – max7

20. IESU A’R PLANT – max7

22. MARCHOGAETH I JERWSALEM – max7

23. Croeshoeliad ac Atgyfodiad yr Iesu – max7

24. TOMOS YN AMAU – max7

25. Jwdas a Pedr – max7

26. Y DIEITHRYN AR Y FFORDD I EMAUS – max7

27. Gwyrth Dal y Pysgod – max7

28. Y COMISIWN MAWR – max7

29. Iesu’n Esgyn – max7

30. Yr Ysbryd Glân yn dod – max7

31. Pam ddaeth yr Iesu i’r byd – max7

32. MAE IESU YN DOD YN ÔL ETO – max7