Pentecost – Newyddion Da Iawn

25-05-20 Pentecost Cymraeg
25-05-20 Pentecost English

pentecost cymraeg

32. MAE IESU YN DOD YN ÔL ETO – max7
31. Pam ddaeth yr Iesu i’r byd – max7
30. Yr Ysbryd Glân yn dod – max7