Straeon o’r Testament Newydd

Y Creu – Yn y Dechreuad Y Cwymp - Adda ac Efa Noa a’r Dilyw Mawr

Abraham, Ffrind Duw - symud i Ganaan Geni Isaac Dewis Gwraig i Isaac

Jacob ac Esau Jacob yn twyllo Joseff y Breuddwydiwr

Joseff a Brenin yr Aifft Moses - Y Dywysoges a’r Baban Moses - Gadewch i’m Mhobl i Fynd

Moses - Y Deg Gorchymyn Moses - Y Daith i Wlad yr Addewid Josua a Brwydr Jericho

Gideon yn Ymladd dros Dduw Samson - y Dyn Cryf Teulu Newydd Ruth

Duw yn Siarad â Samuel Brenin i Israel Dafydd y Bugail

Dafydd a Goliath Y Brenin Dafydd Teml Aur Solomon

Elias yn Gofyn am Fara Elias a Phroffwydi Baal Cyfrinach Ofnadwy Namaan

Gelynion ym Mhob Man Jeremeia a’r Trychineb Mawr Delw Aur y Brenin

Daniel yn Ffau’r Llewod Esther yn Achub ei Phobl Gwaith Arbennig Nehemeia ac Esra

Jona’n Rhedeg i Ffwrdd